ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโชติศักดิ์ ธนะภูมิ