ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโชติศักดิ์ ธนะภูมิ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโชติศักดิ์ ธนะภูมิ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

Visitors: 92,743