บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด รับสมัครงานคนพิการ

บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นในกลุ่มลิกซิล ตั้งอยู่เลขที่ 60/2 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 11 โครงการ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบธุรกิจการผลิตกรอบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมเส้น เพื่อการส่งออก

ต้องการรับสมัครคนพิการที่มีลักษณะความพิการ ดังต่อไปนี้
- เป็นผู้สูญเสียความสามารถทางการเคลื่อนไหว (นิ้ว, มือ, แขน, ขา)

คุณสมบัติ :
- ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป
- อ่านและเขียนหนังสือได้
- สามารถเดินทางมาทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้

เอกสารหลักฐาน
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่าย 1"
- หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ตำแหน่งงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พนักงานเขียนแบบ
- พนักงานออฟฟิศ

เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559   ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 9.30 น.  สถานที่  Activity Hall

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันงาน ที่ คุณอรทัย/คุณอภินตรี
โทร. 02-5290474-5 ต่อ 1110, E-mail : orathai.makkasan@lixil.com เว็บไซต์  www.tostem.co.th

 

Visitors: 94,557