นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะได้เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเปิดที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะได้เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเปิดที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง

Visitors: 94,557