ร่วมงานสตรีพิการดีเด่นใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมงานสตรีพิการดีเด่น ใต้ร่มพระบารมี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้แสดงความยินดีกับสตรีพิการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 
 
Visitors: 94,840