ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 92,729