ศูนย์การจ้างงานคนพิการเพื่อสังคม *****

ผู้พิการท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำงานในสถานประกอบการ หรือ สถานประกอบการใดมีความประสงค์จะรับผู้พิการเข้าทำงานสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ :  0-2951-0445, 0-2951-0447,  0-2951-0455, 0-29510337  

Visitors: 96,912