ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข และคณะ พร้อมด้วยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนพิการไทย โดย นายศุภชีพ ดิษเทศ คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรคนพิการทุกประเภท และพี่น้องคนพิการ ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Visitors: 94,559