รับสมัครคนพิการเข้าทำงานเมืองพัทยา

ด้วยเมืองพัทยา จะดำเนินการรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเมืองพัทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง  12 อัตรา มีรายละเอียดตามประกาศ ฯ  ตามเอกสารแนบ และได้เผยแพร่การประกาศรับสมัคร ฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  www.pattaya.go.th

Visitors: 94,557