บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร มีความยินดีรับสมัครงานคนพิการดังนี้

1. ตำแหน่ง                  : เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. ประเภทการจ้าง        : งานประจำ 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน     : 142/2 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
                                     กรุงเทพมหานคร 10310   
4. รายละเอียดงาน        : - จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานในฝ่ายบริการลูกค้า
                                    - จัดเก็บข้อมูลและสามารถรายงานข้อมูลได้
                                    - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

                                     - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ , เวลา 08.00 - 17.00 น. 
5. เงินเดือน                  :  10,000 - 15,000 บาท 
6. วุฒิการศึกษา             :  ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
7. ประเภทความพิการ     : - พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
                                     - พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 

8. เพศ                          :  หญิง 
9. อายุ                          :  20 - 35 ปี 
10 อัตราที่รับ                 : 1 อัตรา 
11. การรับสมัคร             :  ส่งประวัติมาทาง Email : Natakorn_i@cu.co.th 

Visitors: 94,558