ร่วมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปรอักษรกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2559 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปรอักษรเลข๙-จุดเทียนขาวถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

Visitors: 94,559