ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 8/2559

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

Visitors: 92,743