ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

Visitors: 94,746