นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบอวยพรปีใหม่ 2560 นายกสมาคมคนพิการฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 94,559