มอบกระเช้าอวยพร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 94,557