เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุ