เข้ามอบกระเช้าอวยพร พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร