เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬายิงธนูและหมากรุกสากล ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ “อาเซียน พาราเกมส์” ครั้งที่ 9

18 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬายิงธนูและหมากรุกสากล  ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ “อาเซียน พาราเกมส์” ครั้งที่ 9  ที่จะจัดขี้นที่ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์กีฬาหัวหมาก

Visitors: 94,560