ร่วมกับเครือเครือข่ายคนพิการรวมตัวไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย กทม. สร้างลิฟต์ไม่เสร็จ

เมื่อวันที่  20  มกราคม 2560 นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับเครือเครือข่ายคนพิการรวมตัวไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย กทม. สร้างลิฟต์ไม่เสร็จ ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถวีลแชร์ จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลาดพร้าว มายังศาล เพื่อยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร เป็นจำเลย เรื่องกระทำละเมิด เรียกค่าเสียหายจากกรณีที่ กรุงเทพมหานคร ไม่ดำเนินการสร้างลิฟท์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเร็วตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ขณะที่ยื่นฟ้องครั้งนี้ กลุ่มผู้พิการยังยื่นคำร้องขอยกเว้นการวางเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วย โดยอ้างสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.คนพิการ โดยคำฟ้องบรรยายพฤติการณ์ความเสียหายสรุป ว่า นายสุพรชัย โจทก์ พิการเป็นโปลิโอ ขาอ่อนแรงต้องตัดขาทั้งสองออก ซึ่งเป็นคนพิการตามนัยของพ.ร.บ.คนพิการฯ ที่มีข้อจำกัดไม่อาจใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนทั่วไป ส่วนกรุงเทพมหานคร จำเลย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดวิศวกรรมจราจร การขนส่ง การควบคุมอาคาร สาธารณูปโภค มีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยได้จัดให้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริการสาธารณะ คือรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยโจทก์เรียกร้องให้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ลิฟท์ เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิ เสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะได้ใช้ชีวิตเท่าเทียมคนทั่วไปเพราะโจทก์เดือดร้อน ทั้งนี้ก็เพราะไม่มีการทำลิฟท์รับส่งคนพิการให้ครบ 23 สถานี และไม่จัดทำอุปกรณ์อำนวนความสะดวกแก่ความพิการ

Visitors: 94,789