ร่วมเป็นวิทยากรและจัดตั้งชมรมคนพิการตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายจรัญ แซ่จิว กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรและจัดตั้งชมรมคนพิการตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

Visitors: 94,559