ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Visitors: 92,743