ร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ  พี่น้องคนพิการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ  MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จัดโดย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 

Visitors: 94,559