เข้าร่วม โครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม โครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 11มี.ค.60 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

Visitors: 94,841