ร่วมทอดผ้าป่าการกุศลที่โรงเรียนป่าสักปางไม้

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ  พี่น้องคนพิการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล ณ โรงเรียนป่าสักปางไม้ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Visitors: 94,840