จัดโครงการอบรมการซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมการซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถวิลแชร์สามล้อโยกของคนพิการ) ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

Visitors: 94,746