โครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  1 – 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

Visitors: 94,840