โครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 2


สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และแสดงปาฐกถา

Visitors: 94,559