ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเพิร์ลรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

Visitors: 92,741