โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

Visitors: 92,743