ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี