อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 8

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จและกล่าวรายงานต่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธาน พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันนี้ (26 เม.ย. 60) โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 8  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการ  ได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคง มีผู้เข้าร่วมประชันฝีมือจำนวน 209 คน ใน 20 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 8-14 คน แข่งวันละ 10 สาขา ในการนี้ นายบุญยาม เสาจันทร์ อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 94,559