เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

Visitors: 92,742