ผอ. กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายบุญธาตุ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง"สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว" ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 92,742