ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมอวยพรวันเกิด นายศุภชีพ ดิษเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 

Visitors: 94,557