ร่วมประชุม 2017 Hong Kong conference Workability International and Workability Asia

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศ พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุม 2017 Hong Kong conference Workability International and Workability Asia โดยการประชุมจัดขี้นระหว่างวันที่ 12 – 14  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรม Kerry ฮ่องกง ภายใต้คำขวัญ "Creating Sustainable Ecosystem for Persons with Disabilities at Work"

Visitors: 92,742