งานสัมนา แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่เด็กพิการ ประจำปี 2560

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศ และประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมงานสัมนา "แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่เด็กพิการ ประจำปี 2560"  (Wheelchair Service Direction for Persons with Disabilities Seminar 2017) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ รงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.นนทบุรี

Visitors: 92,728