งานสัมนา แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่เด็กพิการ ประจำปี 2560