นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" พร้อมทั้งบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตราฐานด้านคนพิการ" ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 92,743