นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการปิดโครง