นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน" และกล่าวรายงานโดย นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย


แหล่งข้อมูลภาพ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

Visitors: 94,746