นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทีมวิทยากร ได้ปิดโครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทีมวิทยากร ได้ปิดโครงการ "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน"  ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเดะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

Visitors: 94,560