นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทีมวิทยากร ได้ปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทีมวิทยากร ได้ปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

Visitors: 94,558