ปิดท้ายโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ของภาคใต้

ปิดท้ายโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ที่สตูลจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้สำเร็จไปด้วยดี ทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Visitors: 92,742