นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการและเครื่อข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ณ.ห้องประชุมส่องนภา โรงแรมหาดเจ้าหลาว ทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ไปร่วมโครงการ"ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการและเครือข่าย"
พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" จัดโดย สมาคมคนพิการจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

Visitors: 92,743