ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

Visitors: 94,558