อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง ณ โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น  โดยงานนี้จัดขี้นระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,560