นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับสมรรถนะคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยการมีส่วนร่วมของโครงข่ายและองค์การด้านคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายศุภชีพ. ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับสมรรถนะคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยการมีส่วนร่วมของโครงข่ายและองค์การด้านคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังโครงข่ายอาสาเพื่อดูแลคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหว ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26- 29 สิงหาคม 2560

Visitors: 92,728