นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับสมรรถน