อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน" พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในด้านต่างๆ  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่  โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,742