นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา รุ่นที่ 1

10 -11 กันยายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา" รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย/การเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน” นอกจากนี้ยังฝึกปฏิบัติเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

  • จานร่อน
  • ปิงปอง
  • ยิงปืน
  • กรีฑา


ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 94,557