บรรยายเรื่อง การออกกำลังกาย วิธีการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน และ เรื่องการพัฒนาการบริหารการกีฬา

12 กันยายน 2560 ดร.วนิดา พันธุ์สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถชัย ไชยวัต นักพัฒนาการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การออกกำลังกาย วิธีการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน” นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาการบริหารการกีฬาและปิดงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 94,557