นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน