นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมวิ่ง ในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
คึกคัก Run 2 Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1

Visitors: 92,743