นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดี พก.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 

Visitors: 94,558