โครงการ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ รุ่นที่ 1

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,742